studio18rood.nl

Goedkoop en eenvoudig uw bedrijfsafval laten afvoeren?

bedrijfsafval

Bij een bedrijf waar wordt gewerkt komt altijd afval vrij. Afval dat wordt geproduceerd door bedrijven wordt bedrijfsafval genoemd. Bedrijfsafval kunt u laten afvoeren door de gemeente. Hiervoor wordt door bedrijven een gemeentelijke heffing betaald. Deze heffing wordt bedrijfsreinigingsrecht of afvalstoffenheffing genoemd. Dit is een eenvoudige oplossing maar zeker niet de meest goedkope. Door uw bedrijfsafval door een erkende afvalinzamelaar te laten inzamelen en ophalen kunt u op deze kosten besparen. Een jaarlijkse besparing van €750,- is mogelijk.

Welke soorten bedrijfsafval worden er onderscheiden?

Er zijn verschillende soorten bedrijfsafval die u kunt laten afvoeren door een erkende afvalinzamelaar. Voor horecaondernemingen zijn glascontainers zeer relevant. Lege flessen en glazen potten kunnen in de glascontainer worden gegooid. Gerecycled glas is de belangrijkste grondstof voor nieuw glas. Glas is 100% recyclebaar en kan mits het wordt gescheiden oneindig worden hergebruikt.

Ook een papier en kartoncontainer is verkrijgbaar. Door deze container te huren kunt u veel ruimte besparen in de restafvalcontainer. De restafvalcontainer is duurder om te huren. Door ruimte te besparen in deze container is er dus ook geld te besparen. Ook is het voor het milieu goed om papier en karton te scheiden van het restafval. Papier en karton is een belangrijke grondstof voor nieuw papier en karton. Naast deze containers kan er ook een container gehuurd worden voor organisch afval. Organisch afval is afval dat natuurlijk afbreekbaar is. Naast deze afvalsoorten die herbruikbaar zijn is er nog een container voor restafval. Het restafval wordt in een oven verbrand en omgezet in warmte voor huishoudens. Daardoor vindt er een duurzame verwerking van dit afval plaats.

Gemakkelijk uw bedrijfsafval laten afvoeren?

Via de gemeente is het zoals eerder besproken mogelijk om uw bedrijfsafval te laten afvoeren, nadeel hiervan is dat u vastzit aan de door de gemeente gehanteerde voorwaarden en tijden. Daarnaast is de gemeente vaak niet heel flexibel. Erkende afvalinzamelaars zoals MKB-afval.nl zijn daarentegen vaak een stuk flexibeler. Het is mogelijk om met een aantal klikken op de knop van uw muis containers voor uw bedrijfsafval te bestellen. De volgende dag worden de nieuwe rolcontainers dan al geleverd. Wanneer u tussentijds met extra afval zit kunt u via de website eenvoudig een extra lediging van uw containers aanvragen. Ook wanneer de ophaalfrequentie niet aansluit bij uw bedrijfsvoering is deze tussentijds aan te passen. De gewenste aanpassingen zijn eenvoudig via een account op de website te doen. Daarnaast is de klantenservice via verschillende kanalen te bereiken.

Mobiele versie afsluiten