Met het gebruik van copyright worden makers van foto’s beschermd zodat niet iedereen zijn/haar foto’s kan gebruiken. Wil jij dus bijvoorbeeld foto’s gaan gebruiken voor op de website of social media, lees dan snel verder hoe je dit het beste kunt aanpakken.

 

Copyright

 

Zoals omschreven houdt copyright in dat de maker of rechthebbende van de beelden het recht heeft om deze beelden openbaar te maken en te verveelvoudigen. Een ander mag hierbij dan ook geen reproducties en kopieën te maken of het werk te gebruiken tijdens eventuele verkopen of tentoonstellingen zonder de toestemming van de maker. In Nederland volgt copyright onder de auteurswet.

 

Foto’s gebruiken op internet

 

Veel bedrijven gebruiken regelmatig plaatjes en foto’s van internet voor op hun eigen website, social media, hun business identiteit en bijvoorbeeld in hun mailtjes. Het gebruik en verspreiden van deze foto’s en beelden is alleen niet toegestaan als je geen nadrukkelijke toestemming van de maker van de beelden hebt. Maak je toch gebruik van deze foto’s dan kan dit voor een aantal grote problemen zorgen die later besproken zullen worden, het is dus erg belangrijk om hier toestemming voor te vragen. Aan het vragen van toestemming dus het overnemen van de licentie van de foto, kunnen kosten verbonden zijn. Het is dus belangrijk om van te voren dit goed te bespreken en uit te zoeken. Naast het overnemen van de licentie kan er ook gekozen worden voor het overnemen van het auteursrecht op de foto. Als je niet zeker weet of een foto auteursrechten bevat, kun je er het beste vanuit gaan dat dit wel zo is totdat het tegendeel bewezen is.

 

Gevolgen

 

Als je een foto gebruikt waar jij geen toestemming voor gevraagd hebt dan brengt dit mogelijk een aantal gevolgen met zich mee. Zo kun je voor het inbreken op andermans auteursrecht een geldboete of zelf een vrijheidsstrijd krijgen. Justitie gaat hierbij echter wel alleen over tot vervolging als de originele maker kan aantonen dat zij/hij schade heeft geleden als gevolg van het gebruik van de beelden en de inbreuk op het auteursrecht.

 

Hou er bij het gebruik van foto’s en plaatjes voor bijvoorbeeld jouw studio zakelijk, dus altijd rekening mee dat er coypright op de beelden kan zitten. Gebruik deze beelden dan ook niet zonder toestemming. Kun je niet vinden of de beelden beschermd zijn? Gebruik ze ook in dit geval niet totdat het tegendeel bewezen is. Zo voorkom je boetes en verdere gevolgen.